Enligt aktuell forskning i ämnet entreprenörskap finns det fyra typer av entreprenörer. Li tillhör den typ av entreprenörer som man skulle kunna kalla för uppstartsentreprenörer. Det vill säga man startar gärna nya saker men vill inte göra samma sak två gånger. Li har också arbetat med utbildningsdesign främst då det handlat om interaktiva media och där man driver kompetensutvecklingsprojekt i stor volym. Hon är en van projektledare som navigerar väl i vilken företagskultur eller värdegrundsutveckling som helst. Vi tillägger även gärna att hon är Ackrediterad Insights Discovery-konsult och IPMA-certifierad i projektkunskap.

Vilken är din bästa egenskap och varför?
Jag är kär i livet, nytänkande och handlingskraftig. Min 120 mil långa entreprenörsresa har bidragit till en god självkännedom som kommer väl till pass när jag arbetar med ledare. Led dig själv så kan du leda andra.

Vad skulle du göra om du inte vore konsult på Mongara?
Då skulle jag köra buss eller lastbil, eller kanske vara rallyförare. Jag har alltid fascinerats över kunskapen i att föra fram ett fordon på bästa vis. Alternativet är att driva restaurang eller jobba i växthus…eller…

Din största och viktigaste erfarenhet?
Att vara fru, mamma och husägare. Det är en komplex tillvaro och många gånger den bästa ledarskapsträningen en konsult kan ha. Rent arbetsmässigt var det en viktig erfarenhet att arbeta med djupet i människors attityder i ett tidigare projekt. Vi når inte utveckling genom att tänka annorlunda. Vi måste tänka och göra annorlunda!

Vad tycker du mest illa om?
Svår fråga…Jag tycker det finns mycket man kan göra bättre.

Vad tror du att du främst kan tillföra en kund?
Jag kombinerar många idéer med ett kvalitativt perspektiv och visar vägen till ett resultat som alltid har människan i fokus. För mig är utbildning den spelplan där utveckling och förändringsarbete når sin kulmen med attityder, värderingar och förväntningar i kombination med lärande. Jag kan hantera den spelplanen.

Vad gör dig mest upprörd?
Jag har i ärlighetens namn svårt för att bli upprörd. När det väl sker så handlar det oftast om att människor tillämpar ojämna villkor, prestige och maktbegär för egen vinning.

Vad gör dig glad?
Att se mina barn sova i sina sängar om kvällen. Det finns inget bättre!

Curriculum vitae

Utbildning

2006 Fil.Kand Beteendevetenskap med Pedagogik som bas.
2006 Projektledning (80 p KY).

Yrkeserfarenhet

Li leder projekt hos företag och organisationer som vill
•Skapa nya utbildningar från grundliga målprogram till funktionella e-learningsystem
•Skapa värdegrunder och gemensamma attityder när förändringens vindar blåser
•Skapa kunskapsöverföring i samband med generationsväxlingar

Lis kompetens tillför ett helhetsperspektiv vid förändringsarbete med en kvalitativ känsla för både människa och organisation. Li är pedagogiskt kunnig och använder synergier mellan utbildning och utveckling inom organisation.

Li bidrar till kreativa lösningar i kompetensutveckling på individ och gruppnivå samt ledningsstöd.

Ackrediterad Insights Discovery-konsult och IPMA-certifierad i projektkunskap. Insights är ett globalt utbildnings- och utvecklingsföretag som arbetar med samarbetspartners inom olika ledande verksamhetsområden runt om i världen. IPMA är certifieringsmodellen från International project management association.

Uppdrag och kompetens

2006, Handelshögskolan Umeå
Initierade ett Eu-projekt, projektnätverket, som bedrevs
framgångsrikt i Umeå.

2009-2010, Trafikverket
Projektledde utbildningsinsatsen inför driften av Citytunneln i Malmö med Trafikverket som uppdragsgivare. Sex olika målgrupper behövde olika typer av utbildning för att driften skall kunna ske enligt de säkerhetskritiska krav som föreligger. Över tusen personer är berörda av utbildningen.

2009-2011, Trafikverket
Arbetar som utbildningsstöd till BIS förvaltningsgrupp i samband med pågående utbildningsinsats för två målgrupper.

2011, OK ekonomisk förening
Stöd vid framtagandet av OK akademi som är en e-learning med syfte att utveckla och främja generationsväxlingen inom organisationen.

2011, Utbildare vid Affärshögskolan
Huvudämne: Affärsmannaskap

2012 (pågående), Räddningstjänsten Karlstad Kommun
Projektleder framtagandet av en e-learning som handlar om säkerhet. Denna e-learning driftsätts under hösten 2012 och Karlstad Kommuns samtliga 7000 anställda är målgrupp.

Utbildningskoncept

  • Projektarbete
  • Projektledning
  • Projektmetodik

Formalia

Namn: Li Hedberg
Född: 1977
Bor: Karlstad
E-post: li.hedberg@mongara.se
Mobil: 070-219 73 08
Adress: Grän 423, 655 94 Karlstad