Workshopledning – leda och styra med förankring

Vi håller för lite strukturerade och förberedda arbetsmöten. Vi lägger för mycket tid på att i efterhand förankra den utveckling vi ser att man måste göra. Med struktur, förberedelser och mål kan du nyttja den tankekraft och erfarenheter som finns hos människor och organisationer. Du blir därigenom den snabbfotade verksamhet du vill vara.

Får en workshop vara vad som helst? Ja nästan tänker vi, den gemensamma nämnaren är att den är noga planerad, bra genomförd och använder den tankekraft och erfarenhet som finns hos din utvalda deltagargrupp. Vi lär dig hur du snabbt och effektivt kan förankra resultat, ta fram krav eller kvalitetssäkra det du gör för att snabbare komma vidare i din utveckling.