Stöd till individen, säljarcoaching och stöd till processen, säljcoaching

Genom att arbeta med förståelse och vilja kan man förkorta förändringsprocessen. Det är lättare att lära sig både nytt arbetssätt, produkt och säljprocess om man förstår och vill göra förändringen, tycker att det nya arbetssättet och i vissa fall yrket ska bli roligt.

Individen – säljarcoaching
Kurs, utbildning, seminarier och uppföljning varvas under en längre tid. Här är det individen som står i fokus. Samtalen handlar om beteenden. Vi talar om stil, förhållningssätt, inställning, språk, ödmjukhet och liknande.

Läs mer om Säljarcoaching »

Processen – säljcoaching
Här är processen och gruppen i fokus. Vem gör vad? Och sker det i rätt ordning? Vi tittar på roller, rollfördelning och välbekanta begrepp som ansvar och befogenhet – kopplat till den befintliga verksamheten för att säkra en förändringsprocess som leder till affärsutveckling.