Verktyg för verksamhetsutveckling, ledarskap och medarbetarskap

Enligt www.wikipedia.se (encyklopedi på webben) betyder ordet verktyg “naturligt eller tillverkat föremål (redskap) som används för att underlätta arbete”. För oss är verktygen de redskap vi använder för att underlätta för en förändring — verksamhetsutveckling, affärsutveckling.

Vi arbetar med operativt förändringsarbete. Det innebär att vi inte bara ser till att du som kund får ett relevant beslutsunderlag för din förändring. Utan det innebär att vi även gärna jobbar med själva genomförandet av förändringen.

För att göra detta behöver man ett antal verktyg. I dag finns det på webben cirka 680.000 artiklar i ämnet ”verktyg för förändring”.

En del av verktygen är framtagna med högst vetenskapliga metoder som således också kräver någon form av licens för att använda. Andra är utvecklade med utgångspunkt i någon empirisk studie men många gånger är verktyget ett resultat av konkret erfarenhet.

Vi vill här berätta om några av de verktyg som vi använder i sammanhang där vi arbetar med teambuilding, konflikthantering, affärsutveckling, verksamhetsutveckling, målstyrning, motivation, utbildning, säljutveckling, personlig utveckling och coaching — säljcoaching, ledarcoaching, projektcoaching.

För att utvecklas tillsammans som grupp och som individ krävs bland annat tid. Tid som är en bristvara i dag.