Vi hjälper dig att hitta ditt sätt att använda AI i ledarskapet. Utvecklingen går fort och därför ger vi den här utbildningen både som inspirationsföreläsning eller workshop t ex för din ledningsgrupp. Men också som en utbildning. Den blir skräddarsydd efter er organisations behov och med relevanta case och exempel från er.

Så lär dig den teknik och de strategier som krävs för att du ska kunna använda AI i ditt ledarskap. Förbättra dina kunskaper som kravställare och din möjlighet till utveckling av verksamheten idag med stöd av AI. Se möjligheterna och var medveten om riskerna tänker vi.

Utbildningen vänder sig till chefer som vill ligga i framkant och börja nyttja AI i sin roll som ledare och i sin verksamhet. Vi lyfter för och nackdelar men också vad du kan konkret kan få stöd med genom att nyttja AI i din verksamhet, både på operativ och strategisk nivå.

Exempel på innehåll:
  • Nytta och risker med AI
  • Strategisk och operativ AI
  • Olika nivåer av AI och praktiska tillämpningar
  • Kravställare och kravställning på AI system
  • Etiska och juridiska aspekter på AI verktyg
  • Affärsutveckling med AI
  • Exempel när det gått illa i nyttjandet av AI
  • Kompetenskartläggning med stöd av AI
  • Framtidens tillämpningar

 

Vill du lyssna på hur Anders Lindh resonerar med Christina Erikson i Riskace-podden så klicka här.