Design av utbildning med effekt och verkan

Kanske har du redan upptäckt att det finns ett glapp mellan den kompetens och färdigheter som behövs för att stödja verksamheten för att nå sina mål? Vi vet hur man skapar kostnadseffektiva modeller för kompetensutveckling där du både kan mäta effekten av dina insatser och ser nyttan per nedlagd timme, alldeles oavsett om det är attitydutveckling eller säljteknik. Vi använder de olika tekniker som finns för olika lärmiljöer och blandar streamad utbildning, med rena övningar och återkoppling.

Mongaras webbutbildningar

Pröva gärna våra webbutbildningar som du kan köpa och ta del av på Diploma Utbildning. Utbildningen gör du på din dator, surfplatta eller mobil. Du har alltså alla möjligheter till att anpassa lärandet på dina villkor och du hittar Mongaras utbildningar via nedanstående länkar: