Framtidens affärsmodeller – Version X.0

Nya kunder, produkter och omvärlden kräver att vi anpassar det vi levererar snabbt och effektivt. För dig krävs mod att göra det. Med en enkel och snabbt arbetsätt (agilt) så kan du börja förändra och utveckla din verksamhet mot högre lönsamhet och långsiktigt hållbar utveckling. Vi vill ge dig innovativa metoder och verktyg för detta oberoende om du funderar ett ökat socialt engagemang eller vill komplettera dina produkter med ett antal tjänster. Kort sagt använd det du har och gör på ett annat sätt, vi kallar det innovation.

En snabbare omvärld med nya kunder och produkter kräver att vi anpassar våra leveranser rappt och effektivt. För att göra det bra behövs mod att göra, löpande utveckling och förändringar. Med enkla, snabba arbetssätt och ett agilt tänkande kan du förändra och utveckla din verksamhet där ett långsiktig hållbart fokus blir till högre lönsamhet. Kort sagt använd det du har och gör på ett annat sätt, det kallar vi innovation.

Vi vill ge dig innovativa metoder och verktyg för detta, oberoende om du funderar över ett ökat socialt engagemang eller vill komplettera dina produkter med ett antal tjänster.

Läs mer om våra koncept Jobba Tvärs och Jobba Smart:

Mongaras webbutbildningar

Pröva gärna våra webbutbildningar som du kan köpa och ta del av på Diploma Utbildning. Utbildningen gör du på din dator, surfplatta eller mobil. Du har alltså alla möjligheter till att anpassa lärandet på dina villkor och du hittar Mongaras utbildningar via nedanstående länkar: