Referens: Caroline Palm ansvarig projektledare på Tillväxtverkets enhet för entreprenörskap

Under de år som jag arbetat med Mongara och Liselotte Norén har både min syn och mitt sätt att arbeta verkligen förändrats. Vi har tillsammans med ett antal lärosäten itererat fram en långsiktigt hållbar metodik som är värdeskapande med fokus på lärandet. En metod som vi ser gör skillnad för alla inblandade, varje dag! Det är fantastiskt kul att arbeta med Liselotte som med all erfarenhet, finkänsliga tentakler och sitt mod är unik, säger Caroline Palm ansvarig projektledare på Tillväxtverkets enhet för entreprenörskap.

Vi har kunder som valt att se workshopen som en del av sin säljprocess. Vi har också kunder som använder workshoptekniken för att skapa engagemang hos sina medarbetare och inte minst utnyttja kraften av att flera hjärnor fokuserat jobbar mot ett mål för förändring. Det handlar om att ta fram allt från nya arbetssätt till nya produkter och tjänster. Med inspiration och glädje faciliterar vi, eller skapar detta tillsammans med dig.