Rätt utbildningsdesign ger tidseffektiv jobbträning

I vår del av världen har vi generellt sett en föråldrad bild på hur man skall kompetensutveckla medarbetare i företag och organisationer. Denna föråldrade syn på hur man ska kompetensutveckla medarbetare i företag och organisationer gör att utveckling tar lång tid, eller helt uteblir. Kort sagt en dålig investering.

Vi tränar sällan för att nå högre resultat i arbetslivet, utan förväntas spela match varje dag. Om vi tränade mer så skulle vi nå snabbare resultat även på jobbet. Alla människor lär sig inte nya saker eller förändrar sina beteenden på samma sätt, en del läser, andra lyssnar, diskuterar eller deltar i ett grupparbete för bästa effekt. Vi vet vad blended learning och flipped classroom betyder, vi jobbat så i många år. Lägg till lite streamad undervisning också och ett webbinar, så når du högre, längre och snabbare med dina utbildningar.

Tror du som vi att med ett mer entreprenöriellt lärande och genom att använda blandade lärmiljöer kan du och dina kollegor nå de resultat ni vill, så gör vi det tillsammans!

Mongaras webbutbildningar

Pröva gärna våra webbutbildningar som du kan köpa och ta del av på Diploma Utbildning. Utbildningen gör du på din dator, surfplatta eller mobil. Du har alltså alla möjligheter till att anpassa lärandet på dina villkor och du hittar Mongaras utbildningar via nedanstående länkar: