Video: Har du svårt att fokusera?

Liselotte Norén och Caroline Palm ger tips på hur du kan jobba smart för att hantera mycket arbete.